Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik- och körverksamhet

Hallsbergs församling strävar efter att vara en ”sjungande församling”. Vill du sjunga i kör eller bara älskar att sjunga för egen del eller med ditt barn är du välkommen till oss.

Vår förhoppning är att du känner dig välkommen till församlingens kyrkor och att du känner lust att delta i sången i gudstjänsterna. Hos oss finns flera möjligheter att gå med i en kör eller få tillfälle att sjunga i våra grupper.
 
Höstterminen startar igen v. 36. Välkommen!