Församlingsbladet Kyrknytt

Församlingsbladet Kyrknytt

Kyrknytt är Hallsbergs församlings informationstidning.

Tidningen Kyrknytt utkommer med fyra nummer per år. Kyrknytts ansvarige utgivare är Kyrkorådets ordförande Niklas Nillsson.

Aktuell och allsidig information presenterad på ett tilltalande och lättläst sätt.

Gunnel

Har du tankar om Kyrknytt?

Har du frågor om något i Kyrknytt eller förslag på information som borde finnas med, tveka inte att höra av dig till redaktionen genom att kontakta församlingen.

E-post: hallsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Telefon: 0582-156 90