Kyrka för Fairtrade

Den 26 maj 2013 mottag Hallsbergs församling diplomet som visar att vi är en Fairtradekyrka.

Att Hallsbergs församling nu är kyrka för Fairtrade är väldigt roligt. Att vara kyrka för Fairtrade innebär att församlingen ska uppfylla ett antal kriterier som tagits fram gemensamt av kyrkor och samfund, Sveriges Kristna Råd och Föreningen för Fairtrade Sverige:

  • Använda Fairtrade-märkt kaffe, te och andra produkter i sin verksamhet
  • Sprida kunskap om rättvisefrågor och om möjligheterna att påverka som konsument
  • Skapa opinion för rättvis handel och delta i kampanjer och andra utåtriktade aktiviteter.
  • Samarbeta med andra aktörer som stödjer Rättvisemärkt
  • Informera och rapportera om sitt arbete.