Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Hallsberg församling känner ansvar för att engagera sig i den världsvida kyrkan. Där är ett aktivt arbete med Svenska kyrkans internationella arbete en viktig del. Församlingen har två stycken vänförsamlingar som vi har givande utbyte med.