Internationellt arbete

Hallsberg församling känner ansvar för att engagera sig i den världsvida kyrkan. Där är ett aktivt arbete med Svenska kyrkans internationella arbete en viktig del. Församlingen har två stycken vänförsamlingar som vi har givande utbyte med.

Vänförsamling i Elva

Elva ligger i Estland och sedan många år tillbaka har Elva och Hallsbergs ett vänförsamlingsutbyte.

Vänförsamling i Kyamutwara

Kyamutwara församling och Hallsbergs församling har ett vänförsamlingsutbyte.

Internationella gruppen

Internationella gruppen ansvarar för församlingens internationella arbete.

Kyrka för Fairtrade

Den 26 maj 2013 mottag Hallsbergs församling diplomet som visar att vi är en Fairtradekyrka.