Sockenkyrkan och Adventskyrkan
Foto: Karl Frank

Våra kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem

Hallsbergs församling har två kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och församlingshem. Det är landsortskyrkan Sockenkyrkan och Adventskyrkan inne i samhället.

Hallsbergs ursprungliga bebyggelse låg runt Hallsbergs Sockenkyrka. Där fanns skola, handelsbod och många gårdar. När man började bygga järnvägar i Sverige på 1850-talet skulle stambanan mellan Göteborg och Stockholm dras söder om Mälaren. Hela sträckan byggdes 1855-1862. En anslutande järnväg med Örebro skulle anknytas till stambanan i Hallsberg – men var skulle stationen ligga? Kyrkbyn godtogs inte utan järnvägsstationen placerades längre västerut på grusåsen, där den nu finns idag. Och det var runt stationen som samhället växte, först som municipalsamhälle, senare som köping och nu som en av Örebro läns fyra centralorter. I den nya centralorten byggdes senare Adventskyrkan.

Adventskyrkan

Adventskyrkan är en framträdande del av stadskärnan och ligger centralt invid den stora viadukten över järnvägen. Tornspiran är lätt att se från stora delar av Hallsberg.

Sockenkyrkan

Hallsbergs sockenkyrka har anor tillbaka till medeltiden men har ett helt annat utseende idag. Kyrkan ligger vackert belägen längs med vägen mellan Hallsberg och Pålsboda.

Sockenstugan

Församlingshem

I Hallsbergs församling finns två församlingshem. Ute vid landsortskyrkan Sockenkyrkan ligger Sockenstugan. Inne i samhället ligger Församlingsgården alldeles intill Adventskyrkan.

Soluppgång vid Hallsbergs Sockenkyrka

Kyrkogårdarna

I Hallsbergs församling finns två kyrkogårdar. En stor vid landsortskyrkan Sockenkyrkan och en mindre vid Adventskyrkan inne i samhället.