Meny

Våra kyrkor, kyrkogårdar och församlingshem

Hallsbergs församling har två kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och församlingshem. Det är landsortskyrkan Sockenkyrkan och Adventskyrkan inne i samhället.

Hallsbergs ursprungliga bebyggelse låg runt Hallsbergs Sockenkyrka. Där fanns skola, handelsbod och många gårdar. När man började bygga järnvägar i Sverige på 1850-talet skulle stambanan mellan Göteborg och Stockholm dras söder om Mälaren. Hela sträckan byggdes 1855-1862. En anslutande järnväg med Örebro skulle anknytas till stambanan i Hallsberg – men var skulle stationen ligga? Kyrkbyn godtogs inte utan järnvägsstationen placerades längre västerut på grusåsen, där den nu finns idag. Och det var runt stationen som samhället växte, först som municipalsamhälle, senare som köping och nu som en av Örebro läns fyra centralorter. I den nya centralorten byggdes senare Adventskyrkan.