Mottagningsgudstjänst för kyrkoherde Jonas Ahlsson
Foto: Karl Frank

Söndagens gudstjänst

Hallsbergs församling vill ge gemenskap i gudstjänst. Därför är gudstjänsten central i församlingens arbete. En plats dit du kan komma och fylla på kraft, utveckla din kristna tro, uppleva gemenskap och bli sedd.

Kommande söndag är:
En diakon delar ut nattvard till en annan diakon.

Församlingens gudstjänster

Hallsbergs församling firar många gudstjänster och dessutom flera olika typer av gudstjänster.

Buss 30 min innan gudstjänst

Till alla församlingens gudstjänster i Sockenkyrkan går det en buss som avgår 30 minuter innan gudstjänstens start. Bussen följer en bestämd rutt och hämtar upp gudstjänstbesökare på bestämda platser.