Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingens förtroendevalda

Här följer en förteckning över de förtroendevalda i Hallsbergs församling. Prata gärna med dem om du har funderingar kring församlingens styrning och ledning.

Här följer ledamöter och ersättare enligt turordning till kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021 med kyrkoherden som självskriven ledamot.

Kyrkorådet 

Kyrkorådets ordförande

Niklas Nilsson (S)
Tel: 076-801 32 41
E-post: niklas.nilsson@svenskakyrkan.se 

Vice ordförande:

Petra Brodén (POSK)
Tel: 0582-123 01

Ordinarie ledamöter:

 1. Terese Andersson (S) Tel: 070-552 30 58
 2. Birgitta Billström (S)
 3. Bernth Gahm (S)
 4. Laila Gribing (POSK)
 5. Peter Kjellman (POSK) Tel: 0708-820493
 6. Rolf Hedén (FV)

Ersättare för Socialdemokraterna:

1.    Inger Johansson  
2.    Hans Karlsson
3.    Sophie Nilsson 
4.    Ingemar Järnkvist
5.    Kerstin Larsson             

Ersättare för Partipolitiskt Obundna Svenska Kyrkan:

1.    Inga-Lisa Skirling
2.    Anders Nilsson
3.    Anna-Lena Larsson  

Ersättare för Församlingens Väl:

1. Kerstin Pettersson 

Kyrkofullmäktige

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-2021

Ordförande är Peter Kjellman, 0708-820493, peter_kj@outlook.com
Theres Andersson är vice ordförande, 070-552 30 58

 • Niklas Nilsson (S)
 • Theres Andersson (S)
 • Bernth Gahm (S)
 • Ingemar Järnkvist (S)
 • Inger Johansson (S)
 • Birgitta Billström (S)
 • Hans Karlsson (S)
 • Sophie Nilsson (S)
 • Siw Lunander (S)
 • Anitha Carlsson (S)
 • Matias Wallgren (S)
 • Arne Öhman (S)
 • Rolf Hedén (FV)
 • Ulla Persson (FV)
 • Peter Kjellman (POSK)
 • Petra Brodén (POSK)
 • Anna-Lena Larsson (POSK)
 • Laila Gribing (POSK)
 • Daniel Brodén (POSK)
 • Ingalisa Skirling (POSK)
 • Anders Nilsson (POSK)
 • Lillemor Ohlsson (POSK)
 • Anna-Greta Nilsson (POSK)
 • Karin Broman (POSK)

Ersättare Socialdemokraterna: 

Kerstin Larsson (S)
Björn Brodén (S)
Veronica Wallgren (S)
Henrik Zegelsson (S)
Cecilia Eriksson (S)
Tomas Jonasson (S)
Elsie-Marie Claesson (S)

Ersättare POSK:
Emma Söderberg (POSK)
Margareta Brinning (POSK)
Alf Nilsson (POSK)
Per-Erik Wiktorp (POSK)
Andreas Lundekvam (POSK)
Anna-Greta Nilsson (POSK)

Ersättare Församlingen Väl:

Hans Nilsson (FV)
Sigvard Ekblad (FV)