Meny

Församlingens förtroendevalda

Här följer en förteckning över de förtroendevalda i Hallsbergs församling. Prata gärna med dem om du har funderingar kring församlingens styrning och ledning.

Här följer ledamöter och ersättare enligt turordning till kyrkorådet för mandatperioden 2018-2021 med kyrkoherden som självskriven ledamot.

Kyrkorådet 

Kyrkorådets ordförande

Niklas Nilsson (S)
Tel: 076-801 32 41
E-post: niklas.nilsson@svenskakyrkan.se 

Vice ordförande:

Petra Brodén (POSK)
Tel: 0582-123 01

Ordinarie ledamöter:

 1. Terese Andersson (S) Tel: 070-552 30 58
 2. Birgitta Billström (S)
 3. Bernth Gahm (S)
 4. Laila Gribing (POSK)
 5. Peter Kjellman (POSK) Tel: 0708-820493
 6. Rolf Hedén (FV)

Ersättare för Socialdemokraterna:

1.    Inger Johansson  
2.    Hans Karlsson
3.    Sophie Nilsson 
4.    Ingemar Järnkvist
5.    Kerstin Larsson             

Ersättare för Partipolitiskt Obundna Svenska Kyrkan:

1.    Inga-Lisa Skirling
2.    Anders Nilsson
3.    Anna-Lena Larsson  

Ersättare för Församlingens Väl:

1. Kerstin Pettersson 

Kyrkofullmäktige

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2018-2021

Ordförande är Peter Kjellman, 0708-820493, peter_kj@outlook.com
Theres Andersson är vice ordförande, 070-552 30 58

 • Niklas Nilsson (S)
 • Theres Andersson (S)
 • Bernth Gahm (S)
 • Ingemar Järnkvist (S)
 • Inger Johansson (S)
 • Birgitta Billström (S)
 • Hans Karlsson (S)
 • Sophie Nilsson (S)
 • Siw Lunander (S)
 • Anitha Carlsson (S)
 • Matias Wallgren (S)
 • Arne Öhman (S)
 • Rolf Hedén (FV)
 • Ulla Persson (FV)
 • Peter Kjellman (POSK)
 • Petra Brodén (POSK)
 • Anna-Lena Larsson (POSK)
 • Laila Gribing (POSK)
 • Daniel Brodén (POSK)
 • Ingalisa Skirling (POSK)
 • Anders Nilsson (POSK)
 • Lillemor Ohlsson (POSK)
 • Anna-Greta Nilsson (POSK)
 • Karin Broman (POSK)

Ersättare Socialdemokraterna: 

Kerstin Larsson (S)
Björn Brodén (S)
Veronica Wallgren (S)
Henrik Zegelsson (S)
Cecilia Eriksson (S)
Tomas Jonasson (S)
Elsie-Marie Claesson (S)

Ersättare POSK:
Emma Söderberg (POSK)
Margareta Brinning (POSK)
Alf Nilsson (POSK)
Per-Erik Wiktorp (POSK)
Andreas Lundekvam (POSK)
Anna-Greta Nilsson (POSK)

Ersättare Församlingen Väl:

Hans Nilsson (FV)
Sigvard Ekblad (FV)