Församlingens förtroendevalda

Här följer en förteckning över de förtroendevalda i Hallsbergs församling. Prata gärna med dem om du har funderingar kring församlingens styrning och ledning.

Här följer ledamöter och ersättare enligt turordning till kyrkorådet för mandatperioden 2022-2025 med kyrkoherden som självskriven ledamot.

Kyrkorådet 

Kyrkorådets ordförande

Petra Brodén (POSK)
Tel: 0582-123 01

Vice ordförande:

Niklas Nilsson (S)
Tel: 076-801 32 41

Ordinarie ledamöter:   

 • Anna-Lena Larsson (POSK)
 • Peter Kjellman (POSK)
 • Laila Gribing (POSK)
 • Lars-Gunnar Freij (FV)
 • Lillemor Pettersson (S)
 • Bernth Gahm (S)
 • Siv Lunander (S)

ERSÄTTARE FÖR PARTIPOLITISKT OBUNDNA SVENSKA KYRKAN:

 1. Erik Nilsson (POSK)
 2. Helen Svensson (POSK)
 3. Emma Söderberg (POSK)
 4. Anders Nilsson (POSK)

ERSÄTTARE FÖR FÖRSAMLINGENS VÄL:

 1. Rolf Hedén

Ersättare för Socialdemokraterna:

 1. Tomas Jonasson
 2. Sophie Nilsson
 3. Oskar Bailar Edholm
 4. Anders Sigurdsson

 

Kyrkofullmäktige

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2022-2025

Ordförande är Lillemor Pettersson
Peter Kjellman är vice ordförande, 0708-820493

 • Niklas Nilsson (S)
 • Bernth Gahm (S)
 • Lillemor Pettersson (S)
 • Birgitta Billström (S)
 • Hans Karlsson (S)
 • Siw Lunander (S)
 • Thomas Jonasson (S)
 • Sophie Nilsson (S)
 • Oskar Bailar Edholm (S)
 • Louise Jonsson (S)
 • Ingemar Järnkvist (S)
 • Theres Andersson (S)
 • Lars-Gunnar Freij (FV)
 • Rolf Hedén (FV)
 • Petra Brodén (POSK)
 • Anna-Lena Larsson (POSK)
 • Peter Kjellman (POSK)
 • Laila Gribing (POSK)
 • Erik Nilsson (POSK)
 • Emma Söderberg (POSK)
 • Helén Svensson (POSK)
 • Daniel Brodén (POSK)
 • Frida Carlsson (POSK)
 • Veronie Lejonord (POSK)
 • Anders Nilsson (POSK)

Ersättare Socialdemokraterna: 

Björn Brodén (S)
Cecilia Eriksson (S)
Kent Ekström (S)
Pia Ohlsson (S)
Anders Sigurdsson (S)
Anitha Carlsson (S)

Ersättare POSK:

Lisa Nilsson (POSK)
Markus Eriksson Nordkvist (POSK)
Lillemor Ohlsson (POSK)
Alf Nilsson (POSK)
Sanna Maria Ringshagen (POSK)
Inga-Lisa Skilring (POSK)

Ersättare Församlingen Väl:

Ove Hillborg (FV)
Kerstin Pettersson (FV)