Meny

Församlingshem

I Hallsbergs församling finns två församlingshem. Ute vid landsortskyrkan Sockenkyrkan ligger Sockenstugan. Inne i samhället ligger Församlingsgården alldeles intill Adventskyrkan.