Församlingens gudstjänster

Hallsbergs församling firar många gudstjänster och dessutom flera olika typer av gudstjänster.

Varje söndag firar församlingen en gudstjänst. Oftast är det en högmässa eller Mässa för alla åldrar klockan 10.00. Det kan också firas gudstjänst på andra tider.  På hemsidans kalendarium finner du tiderna för kommande söndag.

Glöm inte heller bort att varje vanlig vecka har du även möjlighet att delta i följande:

  • Måndag - fredag kl. 12.00 Lunchbön i Adventskyrkan
  • Tisdag kl. 10.00 Ekumenisk bön i Saronkyrkan
  • Tisdag kl. 18.30 Veckomässa i Adventskyrkan.

Sinnesrogudstjänst firar vi första helgfria fredagen i månaden, ca fyra gången per termin, klockan 19.00 i Adventskyrkan.  Efter gudstjänsten är du välkommen till kvällsfika i Församlingsgården. Följande datum:

  • 2 oktober
  • 6 november
  • 4 december

Nattvard
Nattvarden i Hallsbergs församling firas med glutenfritt bröd och möjligheten att välja mellan alkoholfritt vin och vin med alkohol i.