Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Vi i Hallsbergs församling finns med vid alla stora händelser i livet och ger plats för både glädje och sorg.