Meny

Kontakta personal

Här följer en förteckning över alla anställda i Hallsbergs församling.

Kyrkoherde

Jonas Ahlsson

Jonas Ahlsson

Hallsbergs församling

Kyrkoherde

Präst

Johan Arvill

Johan Arvill

Hallsbergs församling

Komminister

Diakoni

Anne-Christine Gotting

Anne-Christine Gotting

Hallsbergs församling

Diakoniassisten

Veronica Hagberg

Veronica Hagberg

Hallsbergs församling

Diakon

Kyrkomusiker

Kamilla Rosengren

Kamilla Rosengren

Hallsbergs församling

Musiker

Gunnar Staaf

Gunnar Staaf

Hallsbergs församling

Kantor, Körledare

Veronica Wallgren

Veronica Wallgren

Hallsbergs församling

Kantor

Barn, familj och ungdom

Karina Andersson

Karina Andersson

Hallsbergs församling

Barnledare

Martin Öhman

Martin Öhman

Hallsbergs församling

Församlingspedagog

Vaktmästare

Hille Griepentrog

Hille Griepentrog

Hallsbergs församling

Kyrkogårdsvaktmästare, Kyrkvaktmästare, Arbetsledare vaktmästeriet

Bosse Karlquist

Bosse Karlquist

Hallsbergs församling

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkvaktmästare

Susanne  Savefors

Susanne Savefors

Hallsbergs församling

Kyrkogårdsarbetare, Kyrkvaktmästare

Thomas Westman

Thomas Westman

Hallsbergs församling

Kyrkogårdsvaktmästare, Kyrkvaktmästare

Administration

Sonja Bejstam

Sonja Bejstam

Hallsbergs församling

Kamrer

Theresia Jakobsson

Theresia Jakobsson

Hallsbergs församling

Kommunikatör/administratör

Jan Thelin

Jan Thelin

Hallsbergs församling

Kyrkokamrer

Webbaveny för personal