Babysång
Foto: Magnus Aronsson / IKON

Babysång

Musiken och sången är gränslös. Babysången är för dig som tillsammans med ditt barn vill träffa andra föräldrar och barn. Under träffarna sjunger vi och lär oss ramsor.

I Hallsbergs församling finns babysång för föräldrar med sina barn 0-12 månader. Vi träffas på fredagar mellan 9.30-11.00 i Församlingsgården.

Idén med babysången är att föräldern och barnet får komma till en lugn miljö. Tillsammans sjunger vi visor, rörelsesånger och lär oss barnramsor med och för våra små.

Gud som haver barnen kär, Se till mig som liten är

Bön