Bibelundervisning och vuxenkonfirmation

För dig som vill veta mer om bibeln och kristen tro eller fördjupa din tro, bön och bibelkunskap har vi olika möjligheter för att delta i undervisning.

Vuxenkonfirmation


Är du vuxen men inte konfirmerad? Längtar du efter att utforska tro eller fördjupa den du har? Har du frågor och funderingar om kyrkan och livet? Då kan vuxenkonfirmation, katekumenat, vara något för dig. Du inbjuds att vandra genom tro och liv tillsammans med andra. Vi firar gudstjänster och delar livsberättelser. Vi möts i dopets glädje tillsammans med dig som ännu inte är döpt eller i doppåminnelse för dig som är döpt samt bekräftelse av dopet genom konfirmation. Vi talar om glädje och sorg, tro och tvivel, kyrka och samhälle, Jesus och högtider och mycket annat mellan himmel och jord.

Här du frågor eller vill veta mer? Kontakta församlingspedagog Martin Öhman