Foto: Karl Frank

Adventskyrkans interör

Välkommen in i Adventskyrkan.

De mest karakteristiska inslagen i interiören är det höga tredelade innertaket av trä, det röda tegelgolvet, den slutna traditionellt utformade bänkinredningen och det öppna utrymmet under orgelläktaren.

Korets södra sida är iordningställd som dopplats med dopfunt och ett målat glasfönster ovanför. Fönstret är ritat av arkitekten Erik Ulrich.

Dominerade är korväggens absidformade nisch med en väggfast relief i betong av skulptören Rolf Kjellberg med titeln ”Förkunnare” och ett vackert hugget kalkstensaltare nedanför.

Den vackra ljusbäraren är tillverkad av Jonny Jonsson, f.d. kyrkvaktmästare i Hallsbergs församling. Ljusbäraren är gjord av material som återvunnits från andra trasiga saker.

Nästan alla inventarier, textilier, kyrksilver, dopfunt och belysningsarmatur är gåvor från församlingsbor eller inköpta med hjälp av kollekter eller gåvomedel.