Foto: Karl Frank

Adventskyrkans exteriör

Den rosa hattkyrkan

Adventskyrkan är uppförd i tegel och putsad in- och utvändigt. Kyrkan har ett traditionellt formspråk, där särskilt det massiva slutna tornet – placerat i öster – med sin höga spira och sin breda portal drar blickarna till sig.

Taket och tornet är klädda med skifferplattor. Den nuvarande svagt rosa färgen kom till 1984 och en ny sakristia byggdes 1991 på tornets norra sida.