Foto: Karl Frank

Adventskyrkan

Adventskyrkan är en framträdande del av stadskärnan och ligger centralt invid den stora viadukten över järnvägen. Tornspiran är lätt att se från stora delar av Hallsberg.

Adventskyrkan är en relativt ung kyrka. Den invigdes tredje söndagen i advent 1944 av biskop Gustaf Aulén. Adventskyrkan är en av mycket få kyrkor i landet som uppfördes vid denna tid. 

 Läs mer om Adventskyrkans historia i faktarutan till höger.

Här nedan kan du läsa mer om Adventskyrkans utsida och insida. 

 

 

Adventskyrkans exteriör

Den rosa hattkyrkan

Adventskyrkans interör

Välkommen in i Adventskyrkan.