Syföreningen

Hällefors kyrkliga syförening träffas varannan torsdag för att handarbeta och umgås.
Välkommen att vara med!
Plats: Församlingshemmet 

Torsdagar jämna veckor kl 14-16
Kontakta Majvor Nilsson för mer information telefon 076-819 56 09.