Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Syföreningen

Träffas varannan torsdag för att handarbeta och umgås.
Välkommen att vara med!
Platsen är församlingshemmet.

Torsdagar jämna veckor kl 14-16
Kontakta Majvor Nilsson för mer information telefon 0591-121 92