Medlemsavgift

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift som inkluderar begravningsavgiften. Den som inte är medlem betalar enbart begravningsavgift.

Din kyrkoavgift
Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror på två faktorer: din inkomst och vilken församling du tillhör.

Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar avgift hela det följande året.

Avgiften bestäms av kyrkofullmäktige, som väljs av Svenska kyrkans medlemmar vart fjärde år.

Kyrkoavgiften administreras av Skatteverket.


Begravningsavgift
En obligatorisk begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige, med undantag av Stockholms stad och Tranås kommun. På deklarationsblanketten kan du se hur stor din kyrkoavgift och begravningsavgift är.