Livets stora händelser

Svenska kyrkan har traditioner och erfarenheter för livets stora händelser. Här hittar du information om dop, konfirmation, vigsel/välsignelse och begravning.

Dop

Genom hela kyrkans historia, har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopgudstjänsten är glädjens och livets fest.

Konfirmation

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Det är en högtidlig stund för tankar, minnen och avsked.