Kyrkor och fastigheter

Hällefors kyrka

I Hällefors kyrka, har mycket av det ursprungliga från olika perioder i denna kyrkas historia, på ett respektfullt sätt återställts och därigenom kunnat bevaras till efterkommande generationer.

Hjulsjö kyrka

En för Bergslagen typiskt rödfärgad, spånklädd timmerkyrka.

Församlingen har två vackra kyrkor från 1600-talet, i Hällefors och i Hjulsjö. Det finns två begravningskapell som används vid icke-kristna begravningar, i Hällefors och i Hjulsjö. I Hällefors finns ett stort ändamålsenligt församlingshem, i Hjulsjö finns en församlingsgård som är uthyrd till Bygdeföreningen. I Hjulsjö äger församlingen den gamla skolbyggnaden som används som servicebyggnad och lägergård. Dessutom finns det servicebyggnader knutna till kyrkogårdarna i Hällefors och Hjulsjö.