Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kör och musik

Välkommen att vara med i församlingens kör- och musikverksamhet

Sång och musik är en viktig del i många av församlingens verksamheter.

 

Ungdomsverksamheten har popkören ”Angels” för 12 år och uppåt.

Se sidan Barn och ungdom för detaljer och schema.


Sång och musik är även ett viktigt inslag i konfirmationsverksamheten och i gudstjänsterna.

 

Hällefors-Hjulsjö Kyrkokör träffas varje torsdag kväll kl 18:30-21 för att sjunga och ha trevligt tillsammans. Är du intresserad? Kontakta Anna Florin Schmidt 0709-416403

 

Silverkören träffas på onsdagar kl 14-15 varannan vecka.

 

Linde Bergslags Kammarkörbesöker oss 4 gånger om året i samband med konserter och gudstjänster.