Kör och musik

Välkommen att vara med i församlingens kör- och musikverksamhet

Sång och musik är en viktig del i många av församlingens verksamheter.

Ungdomsverksamheten har popkören ”Angels” för 12 år och uppåt.
Se sidan Barn och ungdom för detaljer och schema.

Sång och musik är även ett viktigt inslag i konfirmationsverksamheten och i gudstjänsterna.

Hällefors-Hjulsjö Kyrkokör träffas varje torsdag kväll kl 18:30-21.00 för att sjunga och ha trevligt tillsammans.
Vill du delta kontakta Anna Florin Schmidt 0709-416403

Silverkören träffas på onsdagar kl 14.00-15.00 varannan vecka.
Vill du delta kontakta Anna Florin Schmidt 0709-416403

Linde Bergslags Kammarkörbesöker oss 4 gånger om året i samband med konserter och gudstjänster.