Hjulsjö kyrka

En för Bergslagen typisk rödfärgad, spånklädd timmerkyrka.

Kyrkans yttre
Hjulsjö kyrka är byggd i tre etapper, första delen som uppfördes var koret och en sal som gick rektangulärt ned mot vapenhuset. Även sakristian till hör den äldsta delen. Denna sal invigdes år 1643, men var inte helt färdig då, dock så pass att gudstjänst kunde hållas där. Kyrkan är byggd av s.k. liggtimmer, byggsättet är unikt. Kyrkan har troligen redan från början varit spånbeslagen och rödfärgad.

Kyrkans inre
Predikstolen är troligen från 1600-talet. Den har varit ommålad flera gånger. Vid restaureringen år 1952 togs den ursprungliga färgen och bilderna av de fyra evangelisterna fram. 

Dopängeln som står i koret är skänkt av Björksjöns hyttelag år 1763. Till ängeln hör en dopskål i silver, skänkt av hovrättsrådet C F Heijkenskjöld till en biskopsvisitation i Hjulsjö kyrka år 1788.

Bänkarna med dörrar byttes ut år 1892 och de gamla dörrarna spikades fast som panel nedtill på kyrkväggarna. Vid restaureringen år 1952 togs de gamla färgerna fram och man kan se att dörrarna var numrerade.

Mattan i koret är komponerad speciellt för Hjulsjö kyrka, färgerna harmonierar med korfönstret och är vävd av Örebro hemslöjd. Mattan skänktes av kyrkliga syföreningen år 1952.