Hällefors kyrka

I Hällefors kyrka, har mycket av det ursprungliga från olika perioder i denna kyrkas historia, på ett respektfullt sätt återställts och därigenom kunnat bevaras till efterkommande generationer.

 

Hällefors kyrka invigd 1645
räknas till de kyrkor som benämns bergslagsbarock, dvs. spånbeklädda träkyrkor uppförda under 1600-talet präglade av Bergslagens miljö och kultur. Liknande kyrkor finns också i Hjulsjö, Grythyttan, Kopparberg och Karlskoga

Kyrkan uppfördes under 1640-talet efter att silverbrytningen vid Silvergruvorna norr om Hälleforsen kommit igång på allvar och invigdes första söndagen i fastan den 23 februari 1645.

Hällefors tillhörde då Grythytte socken och den anspråkslösa kyrkan bestod ursprungligen av endast ett skepp med avlång åttakantig grundplan. Efterhand spånades och målades helgedomen. I takt med en ökande befolkning uppstod behovet av en större kyrka och under åren 1740-44 skedde en utvidgning. Kyrkan tillbyggdes med tvärskepp i norr och söder och blev därmed en korskyrka. Hällefors församling blev eget pastorat först 1802.

För mer information om kyrkan