Meny

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige väljer församlingens styrelse - Kyrkorådet.

Församlingens beslutande organ är
Kyrkofullmäktige
församlingens högsta beslutande organ som består av 15 ordinarie ledamöter och 8 ersättare.

Kyrkorådet
med 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare,
samt kyrkoherden som självskriven ledamot är församlingens verkställande organ.

 

Här följer en förteckning över alla förtroendevalda i Hällefors-Hjulsjö församling.

Kyrkoråd mandatperiod 2018-2021

Kyrkorådets ordförande
Bo Nilsson tel: 0591-121 92

Kyrkorådets ledamöter
Liisa Lindberg-Lindvet
Vivi-Anne Greus
Frank Poot
Göran Asplund
Allan Myrtenkvist (vice ordförande)

I Kyrkorådet är även kyrkoherden med.

Ersättare
Ann-Charlotte Nässén
Bo Sander
Tina Pirttijärvi

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2018-2021

Kyrkofullmäktiges ordförande
Göran Asplund, tel: 070-668 02 81

Kyrkofullmäktiges ledamöter
Bo Nilsson
Liisa Lindberg-Lindvet
Vivi-Anne Greus
Frank Poot
Fredrik Dahlberg
Majvor Nilsson
Erik Eliason
Bo Sander
Ann-Charlotte Nässén
Allan Myrtenkvist
Tina Pirttijärvi
Martin Wikström
Solveig Holmberg
Kicki Falk

Ersättare
Göran Thor
Annali Nilsson
Ingi Kirsebom
Magda van Almenkerk
Johnny Dahlberg
Mira Kanat
Annalena Järnberg
Annbritt Strömqvist