Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige väljer församlingens styrelse - Kyrkorådet.

Församlingens beslutande organ är
Kyrkofullmäktige
församlingens högsta beslutande organ som består av 15 ordinarie ledamöter och 4 ersättare.

Kyrkorådet
med 7 ordinarie ledamöter och 5 ersättare,
samt kyrkoherden som självskriven ledamot är församlingens verkställande organ.


Här följer en förteckning över alla förtroendevalda i Hällefors-Hjulsjö församling.

Kyrkoråd mandatperiod 2022-2025

Kyrkorådets Ordförande
Allan Myrtenkvist tel:0706962620

Mail allan.myrtenkvist

Kyrkorådets ledamöter
Allan Myrtenkvist (ordförande)
Ann-Charlotte Nässen (vice ordförande)
Göran Asplund
Vivi-Anne Greus
Marianne Andersson
Sinikka Börjel
Inga-Karin Falk

Ersättare
Kristina Kuurne
Mats Kuurne
Göran Thor
Frank Poot
Bo Sander

 

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2022-2025

Kyrkofullmäktiges ordförande
Göran Asplund, tel: 070-668 02 81

Kyrkofullmäktiges ledamöter
Göran Asplund (ordf.)
Vivi-Anne Greus
Christina Kuurne
Mats Kuurne (1:e vice ordf.)
Marie Lidman
Allan Myrtenkvist
Ann-Charlotte Nässén
Göran Thor
Marianne Andersson
Sinikka Börjel
Inga-Karin Falk
Tommy Kvarnström (2:e vice ordf.)
Frank Poot
Anneli Rautio
Bo Sander

Ersättare
Mira Kanat
Annalena Järnberg
Birgitta Törnqvist
Pontus Viberg Karlsson