Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop

Genom hela kyrkans historia, har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopgudstjänsten är glädjens och livets fest.

Dopet
Det finns ingen åldersgräns för dop. I vårt land är barndop den vanligaste formen, men många döps också som unga eller vuxna. Man blir medlem i kyrkan genom dopet.

En mycket gammal sed är att låta någon eller några närstående få bli faddrar eller gudföräldrar till den som ska döpas. Den som blir fadder skall vara döpt.

Flera beslut måste fattas i praktiska frågor inför ett dop, så en kontakt med församlingen, präst och musiker behövs.

Vill du döpa ditt barn?
Ring expeditionen 0591-640 10 för mer information.

Ordinarie tid för dop är lördagar kl. 14.00. Överenskommelse kan göras om annan tid. Det går även bra att låna församlingshemmets lokal efter dopet.

Saknas dopklänning?
Vi erbjuder gratis utlåning av församlingens dopklänningar. Klänningarna finns med rosa eller blått band.