Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Tillsammans är man mindre ensam.

Syföreningen
Träffas varannan torsdag för att handarbeta och umgås.
Välkommen att vara med!
Platsen är församlingshemmet.

Torsdagar jämna veckor kl 14-16
Kontakta Majvor Nilsson för mer information telefon 0591-121 92

Finska församlingskretsen
Träffas varannan tisdag kl 13-15.
Kontakta Kaarina Larsson för mer information.
073 - 731 30 45


Lust att skapa
Vi bjuder in pensionärer och daglediga för en stunds gemensamt skapande.
Det blir målning och pyssling inför adventstiden, fika och en trevlig gemenskap.
Fredagar kl 14-16
15 kr för fika.
Start 9 november kl 14.