Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Tillsammans är man mindre ensam.

I vår församling vill vi låta det diakonala tänkandet genomsyra all vår verksamhet. Och det diakonala tänkandet präglas av omsorgen om den enskilda människan.

Vi har i vår församling inga möjligheter att ge ekonomiskt stöd, då vi inte har några fonder, men vi vill gärna ge vår tid och mänskligt & andligt stöd till de som behöver.

Vi gör hembesök till den som så önskar. Kontakta oss gärna