Foto: Caroline Larsson

Välkommen som medlem -intädesblankett

Fyll i blanketten och skicka sedan till:

Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
Kyrkvallen 2
632 39 ESKILSTUNA

 Längst ned finner du inträdesblankett som kan laddas ner.

Hit går medlemsavgiften
Största delen av medlemsavgiften går till den lokala församlingen. Avgiften ska räcka till vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre, till körer, sjukhuskyrkan, familjerådgivning,  och olika mötesplatser. Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobyggnader och kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Svenska kyrkan finns även med som stöd vid olyckor och kriser både hemma i Sverige och i andra länder. För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om nära personliga insatser på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa.

Medlem genom dopet
Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen.
Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du den församling där du är bosatt.

Anmälningsblankett