Hällby
Foto: Liselotte Bodin

Skyltade gravar

där gravrättsinnehavare saknas

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen- kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra somkänner till något om anhöriga till den/de som är gravsatta på gravplatsen.

Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med anhöriga blir gravrätten återtagen efter två års skyltning av huvudmannen. Efter återtagandet skyltas graven ytterligar ett år därefter kan gravstenen komma att tas bort.

Återlämnade gravar skyltas i 6 månader innan stenen eventuellt tas bort.

Skyltar har satts upp på följande gravplatser:

Hällby kyrkogård

Gravnummer och namn på gravsatta

HA 229, Luhanko, skyltas tom 2022-03-16.

HA 282, Olof och Marianne Westin, skyltas tom 2022-03-16.

HB 25-26, Ottenstam, Berta Matilda, Gustav Leander, Skyltas tom 2023-02-22.

Tumbo kyrkogård

Gravnummer och namn på gravsatta

TUA 105-108, Wahlström, Johan Rune och Dagmar Ingegerd Maria, skyltas tom 2022-03-29.

TNK 11-12, Lind, Karl August, Elin Augusta, Karl Åke, Lisen Linnéa,
skyltas tom 2022-03-29.

Kyrkogårdsförvaltningen kontaktas på tel. 070-680 48 47 eller e-post

liselotte.bodin@svenskakyrkan.se