Kyrkor

Fyra vackra kyrkor med omgivande kyrkogårdar.

Annelövs kyrka

Kyrkan ligger mitt i byn vid beteshagar och en talldunge. Öster om kyrkan går landsvägen och här öppnar sig en vid utsikt mot ett odlingslandskap.

Asmundtorps kyrka

Den vackra tegelkyrkan i nygotisk stil som likt en katedral reser sig på slätten och med sitt 66 meter höga torn pekar ut vägen för oss. Ett ”Herranom värdigt tempel” som prosten Oskar Stenius uttryckte det vid invigningen den första söndagen i advent 1897.

Saxtorps kyrka

Saxtorp kyrkas äldsta delar är från 1100-talet men kyrkan präglas exteriört helt av sin ombyggnad 1860 i nyromansk stil.

Tofta kyrka

Kyrkans yttre har en tydligt ålderdomlig karaktär med långhus och kor bevarade sedan 1100-talet. Den medeltida prägeln stärks av, att kyrkan inte byggts till med till exempel tvärskepp.