Foto: Magnus Aronson

Leva vidare

Att förlora den man delar sitt liv med innebär något av det mest smärtsamma en människa kan vara med om.

Att leva vidare när någon vi älskar har gått bort kan kännas svårt, vi bär en sorg och ett tomrum inom oss. Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men vi kan dela våra tankar, känslor och erfarenheter med andra personer som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man ofta igen sig själv.

Genom att samtala om sin sorg och saknad kan vi samla kraft för att leva vidare i ett liv som har förändrats och i en värld som inte längre är sig lik.

Leva vidare-gruppen träffas vid sex tillfällen. Välkommen att kontakta oss.