Foto: Jenny Sigeman/IKON

Kyrkogården

Annelövs kyrkogård

Kyrkan ligger i östra delen av kyrkogården. På kartor från 1700-talet syns att kyrkogården varit betydligt mindre, från början låg kyrkan centralt placerat på kyrkogården.

Asmundtorps kyrkogård

Den äldst bevarade kartan, där Asmundtorps kyrkogård är avtecknad, är en storskifteskarta från 1762. Den rektangulära kyrkotomten, med den romanska kyrkan i mitten, ligger söder om själva byn.

Saxtorps kyrkogård

Tidigare låg kyrkan i mitten av kyrkogården som bestod endast av ett mindre område runt kyrkan. 1864 utvidgades kyrkogården åt norr, öster och framförallt väster och mur byggdes runt.

Tofta kyrkogård

Kyrkan ligger i kyrkogårdens södra del. Från kyrkan strålar grusgångar av randkrattad singel ut mot gravkvarteren.

Skyltar på kyrkogårdarna

Nya små skyltar med färgmarkeringar.

Den första snön har just fallit på en kyrkogård.

Att välja gravplats

Vad kan man välja på? Låt oss förklara ...

En ställning med olika trädgårdsredskap på en kyrkogård.

Hjälp med gravskötseln

Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin och välvårdad men har svårt att själv utföra arbetet? Låt oss hjälpa dig!

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.

Kulturarvet

Kyrkogårdar är en del av vårt kulturhistoriska arv.

Begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

I Landskrona kommun heter ombudet Ann-Britt Andersson, 0736-29 59 91.

Läs mer om vad ett begravningsombud gör på Länsstyrelsen Skånes hemsida.