Foto: Jenny Sigeman/IKON

Kyrkogården

Två kyrkogårdsarbetare trimmar buskarna runt en grav.

Gravskötsel 2023

Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin och välvårdad men har svårt att själv utföra arbetet? Låt oss hjälpa dig!

Annelövs kyrkogård

Kyrkan ligger i östra delen av kyrkogården. På kartor från 1700-talet syns att kyrkogården varit betydligt mindre, från början låg kyrkan centralt placerat på kyrkogården.

Asmundtorps kyrkogård

Den äldst bevarade kartan, där Asmundtorps kyrkogård är avtecknad, är en storskifteskarta från 1762. Den rektangulära kyrkotomten, med den romanska kyrkan i mitten, ligger söder om själva byn.

Saxtorps kyrkogård

Tidigare låg kyrkan i mitten av kyrkogården som bestod endast av ett mindre område runt kyrkan. 1864 utvidgades kyrkogården åt norr, öster och framförallt väster och mur byggdes runt.

Tofta kyrkogård

Kyrkan ligger i kyrkogårdens södra del. Från kyrkan strålar grusgångar av randkrattad singel ut mot gravkvarteren.

Skyltar på kyrkogårdarna

Små skyltar med färgmarkeringar.

Den första snön har just fallit på en kyrkogård.

Att välja gravplats

Vad kan man välja på? Låt oss förklara ...

Två kyrkogårdsarbetare trimmar buskarna runt en grav.

Gravskötsel 2023

Vill du att gravplatsen du ansvarar för ska vara fin och välvårdad men har svårt att själv utföra arbetet? Låt oss hjälpa dig!

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

En vit prydnadsduva sitter på en gravsten.

Kulturarvet

Kyrkogårdar är en del av vårt kulturhistoriska arv.

Begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

I Landskrona kommun heter ombudet Ann-Britt Andersson, 0736-29 59 91.

Läs mer om vad ett begravningsombud gör på Länsstyrelsen Skånes hemsida.