Foto: AdobeStock

Kontakta oss

Församlingsexpeditionen

Expeditionen är öppen för besök och telefon måndag–torsdag kl 10–12 och 13–15, 0418-48 27 00. Det går också bra att kontakta oss via e-post.

Med reservation för ändringar som kan uppkomma i samband med sjukdom eller utbildning.

Frågor kring gravrätt och gravskötsel

Vänligen kontakta Karin Drevelius, 0418-48 27 13, måndag–torsdag kl 10–12 och 13–15. Det går också bra att maila.

 • Maria Ljungberg

  Maria Ljungberg

  Komminister

  Mer om Maria Ljungberg

  Tjänstledig

 • Göran Sjöberg

  Göran Sjöberg

  Mer om Göran Sjöberg

  Tjänstledig

Begravningsombud

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

I Landskrona kommun heter ombudet Ann-Britt Andersson, 0736-29 59 91.

Läs mer om vad ett begravningsombud gör på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Ny faktureringsadress

Vi har från den 1 januari 2021 följande faktureringsadress:
Häljarps församling, Fack 77802486, Box 15018, 750 15 Uppsala.

Utgivningsbevis

För hemsidan www.svenskakyrkan.se/haljarp som drivs av Häljarps församling är kyrkoherden ansvarig utgivare.

Hitta till våra församlingshem

Annelövs församlingsgård: Saxtorpsvägen 20, Annelöv
Asmundtorps församlingshem: Kustvägen 5, Asmundtorp
Häljarps församlingsgård: Väpplingvägen 2, Häljarp
Prästgården Ven: Landsvägen 217, Sankt Ibb 
Tofta sockenstuga: Ängahusvägen 3, Asmundtorp.