Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Förtroendevalda 2022-2025

Här finner du uppgifter om vilka som fick förtroendet att styra Häljarps församling under nästa mandatperiod. Det folkvalda kyrkofullmäktige och det utsedda kyrkorådet.

Svenska kyrkans är byggt på demokratiska grunder. Du som medlem röstar fram de som du vill skall leda församlingens övergripande riktlinjer till kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen. Kyrkofullmäktige utser ledamöter till kyrkorådet, valberedning, valnämnd och revisorer.

Kyrkofullmäktige

Ledamöter

Margareta Westman, ordförande
Patric Kullenberg, vice ordförande
Ann-Sofie Mörne
Eva Baunsgaard
Charlotte Rafsten 
Siv-Inger Aune
Ingela Brodin
Ingemar Tykesson
Bo Sjöblom
Allan Malm
Henry Lennervald
Christer Svensson
Sven Jönsson
Ronny Ahrling
Jonas Bäck 

Ersättare

1. Frida Lindhardt
2. Bo Åberg
3. Ingvar Larsson
4. Gunnar Otterström
5. Marianne Nilsson
6. tom stol
7. tom stol

 

Kyrkorådet

Ledamöter

Ronny Ahrling, ordf
Ingemar Tykesson, förste vice ordförande
Siv-Inger Aune, andra vice ordförande

Bo Sjöblom
Jonas Bäck
Gunnar Otterström
Ann-Sofie Mörne

Ingvar Pråmell, kyrkoherde

Ersättare

Allan Malm
Frida Lindhart
Charlotte Rafsten
Bo Åberg

Valnämnd

Gunnar Otterström
Bo Sjöblom
Henry Lennervald
Ingela Brodin
Bo Åberg

Valberedning

Gunnar Otterström 
Henry Lennervald
Bo Sjöblom
Ann-Sofie Mörne

Revisorer

Anders Thulin, auktoriserad revisor PWC
Johan Helmvik, lekmannarevisor