Meny

Dop

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla till lärjungar: döp dem i Fadern, Sonen och den helige Andens namn och lär dem hålla alla de bud jag har gett er. Och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:18–20)

Alla har sin egen bild av vad som ryms i det mysterium som vi kallar dop. Dopet rymmer alla våra svar, för bakom det står inte bara mänskliga händer fyllda med vatten utan faktiskt Gud själv. Gud låter dopet rymma ett löfte om att alltid vara med oss, ett löfte om Guds Ande, genom livet i tro, tvivel och förundran.

Blev man inte döpt som barn är det inget hinder. Det finns nämligen ingen åldersgräns – alla är lika välkomna i Guds stora familj.

Det är genom dopet som vi blir medlemmar i Svenska kyrkan.

NÄR OCH VAR? 

Vi har dop på lördagar och söndagar. Kontakta församlingen 0418-48 27 00 om du vill boka ett dop.

KOSTNADER 

Dopet kostar inget. Dopdräkten kan lånas gratis.

LOKALER TILL DOPFEST KAN HYRAS 

Vill du boka? Kontakta församlingen 0418-48 27 00.

HUR FÖRKLARAR VI DOPET FÖR BARN?

Inte alla barn döps när de är små och då kan det vara bra att förklara vad dopet innebär. Samma sak gäller syskonen till barnet som döps - vad är det egentligen som händer och varför gör man på det sättet? Nedan hittar du en kort film anpassad för barn om hur dopet går till och vad det innebär. 

andra saker som vi tror du kan vara intresserad av