Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Häljarps församling Besöksadress: Kustvägen 5, 26175 Asmundtorp Postadress: Box 17, 26107 Asmundtorp Telefon:+46(418)482700 E-post till Häljarps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Asmundtorps kyrka

En tegelkyrka i nygotisk stil, invigd 1897

Knappast någon som kör vägen österut från Landskrona eller blickar söderut över bygden från Rönneberga backar undgår att se Asmundtorps kyrka.

Den vackra tegelkyrkan i nygotisk stil som likt en katedral reser sig på slätten och med sitt 66 meter höga torn pekar ut vägen för oss. Ett ”Herranom värdigt tempel” som prosten Oskar Stenius uttryckte det vid invigningen den första söndagen i advent 1897.

När biskop Wilhelm Flensburg vid visitationen i Asmundtorp den 30 juni 1884 uppmanade församlingsborna att ”åt denna församling söka bereda ett tempel, som i varje fall kunde fylla de behov, som med ett tempel avses”, så blev detta en dödsdom över socknens vackra medeltida kyrka. Kyrkan revs 1895.

Under rivningen blottades målningar i valven från 1100-talet, som av sakkunskapen betecknats som ”varande utan motstycke i nordisk medeltid”, utförda av den s.k. Finjamästaren.

Kyrkans arkitektur

Den nuvarande kyrkan, byggd i nygotisk stil, kan ses som en väg där det höga tornet ger oss riktningen för en vandring från väster mot öster. En väg där kyrkan mittgång med sina svarta och vita rutor, natt och dag, leder oss mot den sexuddiga stjärnan som lyser i det treklöverformade mittfönstret högst upp i koret.

Framme mitt i korsgången, enligt gammal tradition kyrkans heligaste plats, med vägar ut åt alla fyra vädersträcken, ser vi på norra sidan predikstolen, på södra sidan dopfunten och rakt fram altaret. Tre centrala punkter i vårt gudstjänstfirande.

Oskar Stenius, kontraktsprost i Svalöv invigde kyrkan första söndagen i advent den 28 november 1897.

Arkitekten Gustav Hermansson från Sundsvall, gjorde det vinnande förslaget under mottot ”Kyrie eleison”, vilket betyder ”Herre, förbarma dig”. Byggmästare P.J. Ahlström, Landskrona, antogs som entreprenör för kyrkbygget, och material hämtades huvudsakligen från Asmundtorps eget tegelbruk.

Arkitekt Herman Sjöström från Lund, utsågs till kontrollant. Han har även gjort upp detaljritningar för predikstol och orgelfasad. Kostnaden för den nya kyrkan uppgick till 250.000 kronor.

Om den nya kyrkan i Asmundtorp skriver prosten Stenius i sitt visitationsprotokoll i samband med kyrkans invigning: ”Liksom kyrkans yttre med sin arkitektoniska skönhet i modern gotisk byggnadsstil verkar mäktigt upplyftande, så icke mindre helgedomens inre med sina trenne långskepp och det vackra koret, i vilket fönster med dyrbara glasmålningar voro anbragta, allt vittnande om, att man icke sparat någon kostnad för att bygga ett Herranom värdigt tempel”.

Avkastningen från de elva gårdar som kyrkan en gång på medeltiden fick som donation av fromma förfäder möjliggjorde detta tempelbygge.

Tornet med kopparklätt tak har en höjd av 66 meter och krönes av ett förgyllt kors. Tornuret från gamla kyrkan har på senare tid försetts med transparenta urtavlor, som genomlyses nattetid.

Kyrkans båda klockor har bevarats från den gamla kyrkan. Lillklockan från 1610 har förfärdigats av Borchard Gelgether och storklockan från 1651 av Hans Meyer, båda verksamma i Köpenhamn.

År 1987 genomfördes en grundlig invändig renovering av kyrkan. Då reducerades antalet sittplatser med något hundratal för att ge utrymme till aktiviteter. När kyrkan byggdes fanns det sittplatser för 720 personer, d.v.s. lika många som då var kyrkpliktiga i församlingen.

Kyrkans inre

Medan de skånska medeltida dopfuntarna undantagslöst är huggna i sten, så är funten i Asmundtorp gjuten i brons. Dopfunten bärs upp av tre ben, utformade som keruber. De kan symbolisera treenigheten, Fadern, Sonen och den Helige Anden. Den är tillverkad i Nordtyskland på 1400-talet och kommer från den gamla kyrkan. Dopfunten är så stor att man kan sänka ner hela barnet i den, vilket man också gjorde förr.

Samtliga fönster och glasmålningar levererades av Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg till en kostnad av 7.986 kronor. Ägaren och konstnärlige ledaren, Reinhold Callmander, har hämtat sitt motiv från ”Jesus liv på jorden” och visar Betlehem, Bergspredikan och Getsemane i de tre spetsbågade mittfönstren.

Dubbelfönstret på norra respektive södra sidan av koret visar evangelisterna med sina symboler. 

I altarets centrum står en kopia av Thorvaldsens Kristusbild i italiensk marmor. Kristusbilden som är utförd i ett stycke av den danske bildhuggaren Vilhelm Bissen år 1859 är också från den gamla kyrkan. Det är Kristusbilden som med sina framsträckta armar ser oss och bjuder oss välkomna i livets alla skeden.

Bakom altaret reser sig konturen av en tredelad port, som döljer ingången till sakristian. Den kan symbolisera porten i öster. Där finns också den tänkta fortsättningen på altarringen.

Predikstolen är tillverkad av snickare Th. Nyman från Landskrona efter ritningar av arkitekten Herman Sjöström, Lund. Sniderierna framställer Kristus som har Moses och hans stentavlor på ena sidan (gamla testamentet) och de fyra evangelisterna på andra sidan (nya testamentet) var och en i sin nisch.

Evangelisterna är utformade som filosofer i romersk toga med bok och bokställ jämte sina symbolfigurer - människan, lejonet, oxen och örnen.
I baldakinen över predikstolen svävar en gyllene duva – den helige anden.

Ljuskronan närmast altaret har hängt i gamla kyrkan. De övriga är efterbildningar.

Den ursprungliga orgeln och dess korverk byggdes 1897 av Åkerman & Lund, Stockholm, till en kostnad av 10.550 kronor. Den ersattes 1974 av en ny – inbyggd bakom den gamla fasaden – och omfattar nu 29 stämmor i huvudorgeln och sju stämmor i kororgeln. Arbetet har utförts av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund, till ett pris av 300.000 kronor.

I vapenhuset finns två stentavlor med namnen på församlingens kyrkoherdar alltifrån medeltiden. Åren 1681–1874 var församlingen tilldelad kyrkoherden i Landskrona som extra prebende. ”Fattigstocken” i vapenhuset var på sin tid kollektbössa i gamla kyrkan.

Kyrkans finaste inventarium är och förblir alltid den gudsjänstfirande församlingen. Utan den är kyrkan bara en död byggnad med värdefulla föremål. Även du är välkommen att vara med och utgöra det finaste vi har.