Meny

Kyrkoråd

Kyrkorådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare samt kyrkoherden.

Ordförande i kyrkorådet

Sverker Jonsson

Sverker Jonsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkorådets ordförande, Kyrkofullmäktige

Vice ordförande i kyrkorådet

Lennart Granqvist

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Vice ordförande i kyrkorådet

Ledamöter i kyrkorådet

Britta Andersson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Alvi Berglund

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Irené Carlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Werner Magnusson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Malin Navarro

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Malin Olsson Berggren

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkoråd, Kyrkoherde

Agneta Tiger

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Christer Vall

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Ersättare i kyrkorådet

Lars Carlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkorådet, Ersättare i kyrkofullmäktige

Gunnar Danielsson Edfalk

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Sture Eriksson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkorådet

Marie Lindström

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Vanja Sundin

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet