Kyrkoråd

Kyrkorådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare samt kyrkoherden.

Ordförande i kyrkorådet

Vice ordförande i kyrkorådet

Ledamöter i kyrkorådet

Ersättare i kyrkorådet