Kyrkoråd

Kyrkorådet består av 9 ledamöter och 5 ersättare samt kyrkoherden.

Ordförande i kyrkorådet

    Vice ordförande i kyrkorådet

      Ledamöter i kyrkorådet

        Ersättare i kyrkorådet