Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ. Fullmäktige består av 17 ledamöter och 8 ersättare

Ordförande i kyrkofullmäktige

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Ledamöter i kyrkofullmäktige

Ersättare i kyrkofullmäktige