Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ. Fullmäktige består av 17 ledamöter och 8 ersättare

Ordförande i kyrkofullmäktige

Leif Persson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktiges ordförande

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Eva Olsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

vice ordförande i Kyrkofullmäktige

Ledamöter i kyrkofullmäktige

Britta Andersson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Alvi Berglund

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Sture Björk

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige

Irené Carlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Gunnar Danielsson Edfalk

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Lennart Granqvist

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Vice ordförande i kyrkorådet

Gun Hägglund Andersson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige

Sverker Jonsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkorådets ordförande, Kyrkofullmäktige

Ruth Karlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige

Marie Lindström

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Werner Magnusson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Malin Navarro

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Vanja Sundin

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Agneta Tiger

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Christer Vall

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Ersättare i kyrkofullmäktige

Catharina Berg

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Lars Carlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkorådet, Ersättare i kyrkofullmäktige

Marianne Hellström

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Karl Johansson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Solveig Myrstad

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Lars Erik Nilsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Lars Göran Nilsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Margit Olofsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Dan Tiger

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige