Meny

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ. Fullmäktige består av 17 ledamöter och 8 ersättare

Ordförande i kyrkofullmäktige

Leif Persson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktiges ordförande

Vice ordförande i kyrkofullmäktige

Eva Olsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

vice ordförande i Kyrkofullmäktige

Ledamöter i kyrkofullmäktige

Britta Andersson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Alvi Berglund

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Sture Björk

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige

Irené Carlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Gunnar Danielsson Edfalk

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Lennart Granqvist

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Vice ordförande i kyrkorådet

Sverker Jonsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkorådets ordförande, Kyrkofullmäktige

Ruth Karlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige

Marie Lindström

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Werner Magnusson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Malin Navarro

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Vanja Sundin

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

Agneta Tiger

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Christer Vall

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd

Ersättare i kyrkofullmäktige

Catharina Berg

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Lars Carlsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkorådet, Ersättare i kyrkofullmäktige

Marianne Hellström

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Karl Johansson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Solveig Myrstad

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Lars Erik Nilsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Lars Göran Nilsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Margit Olofsson

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige

Dan Tiger

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Ersättare i kyrkofullmäktige