Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ. Fullmäktige består av 17 ledamöter och 8 ersättare

Ordförande i kyrkofullmäktige

  Vice ordförande i kyrkofullmäktige

    Ledamöter i kyrkofullmäktige

     • Britta Andersson

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

     • Sara Bengtlars

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ledamot i kyrkorådet

     • Lars Björk

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

     • Irené Carlsson

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     • Lars Carlsson

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     • Sture Eriksson

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

     • Lennart Granqvist

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ledamot i kyrkorådet

     • Pär-Holger Larsson

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ledamot i kyrkorådet

     • Marie Lindström

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     • Ante Monvall

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige, Ersättare i kyrkorådet

     • Malin Navarro

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     • Stefan Persson

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     • Jenny Sellsve

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     • Christer Vall

      Häggenås-Lit-Kyrkås församling

      Ledamot i kyrkofullmäktige

     Ersättare i kyrkofullmäktige