Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande organ. Fullmäktige består av 17 ledamöter och 8 ersättare

Ordförande i kyrkofullmäktige

    Vice ordförande i kyrkofullmäktige

      Ledamöter i kyrkofullmäktige

        Ersättare i kyrkofullmäktige