Foto: Jenny Arvehed

I stället för blommor

Till minne av den som avlidit kan man skänka pengar till olika ändamål.

Pastorsexpeditionen (tel 0642-44 100) förmedlar gåvor till följande organisationer/stiftelser:

  • Act Svenska kyrkan, även trädplantering
  • Svenska kyrkan i utlandet
  • Lits blomsterfond
  • Häggenås församlingshemsfond
  • Häggenås blomsterfond
  • Kyrkås gamla kyrkas fond

Övriga fonder t.e.x Cancerfond administeras av Bykontoret i Lit