Gravrätt och gravskötsel

Gravrättsinnehavarens ansvar

Gravrätt

Kyrkogårdens personal är behjälplig vid valet av gravplats. I samband med dödsfallet upprättas också en gravrätt. Den som står som gravrättsinnehavare får ett brev från kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten gäller i 25 år och förlängs automatiskt i 25 år i samband med en ny gravsättning. När gravrättstiden går ut kan gravrätten förnyas med 15 år i taget så länge gravplatsen har en gravrättsinnehavare.
 
Gravrättsinnehavaren har rätt att förse graven med en gravvård. Det kan vara till exempel en sten eller ett gjutet kors. Personalen på kyrkogårdsförvaltningen ger gärna råd med hänsyn till den valda gravplatsen.

Gravskötsel

Gravskötselavgift gäller för skötsel av gravytan, gräs- eller grusgrav. I avgiften ingår gräsklippning, trimning, ogräsrensning, krattning och rensning av häckar och vintertid snöröjning av huvudgångar.

Skötsel av enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgiften eller kyrkoavgiften. Gravskötsel är en tjänst som debiteras gravrättsinnehavaren.

Blomplantering

Vill du teckna blomplanteringsavtal kontakta Vaktmästeriet, telefon 0642-44 120.

Avgiften faktureras en gång om år.

Blomplantering är en service som församlingen erbjuder gravrättsinnehavaren mot betalning. I avtalet ingår 2 planteringar/år, sommarplantering samt ljung på hösten.