Foto: Alex & Martin /Ikon

Gravsättning

För många människor är jordbegravning den självklara begravningsformen. För andra är det kremation.

Jordbegravning

Vid jordbegravning gravsätts kistan efter begravningsgudstjänsten.

Utbärning

Många anhöriga tycker det känns bra att själva få hjälpa till med att bära ut kistan till graven. Man får på detta sätt göra en sista tjänst för den avlidne. Ofta bär några anhöriga eller vänner till den avlidne ut kistan till kyrkogården.

Avsked i kyrkan

Man kan också lämna kistan i kyrkan efter begravningens slut. Kistan gravsätts då senare av kyrkogårdens personal, eventuellt på annan kyrkogård om så önskas.

Familjegrav

Vill man sätta ned en kista i en sådan grav måste man kontakta kyrkogårdsförvaltningen och kontrollera om det går, det kan vara fullt.

Kremering

Vid kremering sker gravsättning av askan vid ett senare tillfälle efter överenskommelse med kyrkogårdsförvaltning. Det är en enkel handling där vanligtvis bara de allra närmaste deltar. 

Urngravar

I denna form av urngrav finns plats för nya urnor och på platsen är det tillåtet att sätta upp en liggande eller stående gravsten beroende på vilket område det gäller. Anhöriga får närvara vid gravsättningen.
Gravrättsinnehavaren får anlägga en planteringsyta för plantering av lägre blomsterväxter.

Minneslund

Askan grävs ned inom ett gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravstenar eller planteringar förekommer inte. Församlingens personal gräver ned askan under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Besökare får medverka till smyckning med snittblommor och ljus i därför avsedda ytor.

Familjegrav

Om familjen redan har en grav kan man sätta urnor även här. Så kallad urna i kistgrav.