Körer för små i Lit

"Vi sjunger på kyrkis, vi sjunger på gudstjänster, vi sjunger i körer, vi sjunger som unga, vi sjunger som gamla - JA vi sjunger JÄMT!"

Lit é Solsken

Inställt under läsåret 23/24 pga föräldraledighet

Lit é Änglar

Inställt under läsåret 23/24 pga föräldraledighet

Lit é Stjärnor

Inställt under läsåret 23/24 pga föräldraledighet