Kyrkorådet

Nyhet Publicerad Ändrad

Här listas förtroendevalda i kyrkorådet 2018-2021

Ledamöter:
Jessica Larsson, ordf.
Sten-Inge Olsson, vice ordf. 
Ann-Sofie Ronacher
Stefan Mällberg
Kerstin Rådh
Stellan Andersson
Cecilia Ekelund
Bertil Ring

Ersättare:
Urban Wallin
Anette Heidkamp
Pernilla Boström
Anita Friberg
Jan Bohlin
Maria Grenholm
Jennie Sjögren
Kenneth Olsson