Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare.

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi uppdaterar gravregistren och grönskyltar de gravar som saknar aktuella uppgifter.

Ni som fått grönskylt på graven ska kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att registreras i gravregistret som gravrättsinnehavare.

När ni kontaktar oss ha gärna gravplatsnummer tillgängligt, ta med grönskylten, där är gravplatsnumret noterat.

Gravregister skall föras av den som förvaltar en allmän begravningsplats. 
Det är bara de som är antecknade som innehavare i gravregistret som kan utöva gravrätten, och till gravrätten finns både rättigheter och skyldigheter:

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat:
 - bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
- bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
- bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
- få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att: 
- hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. 
- iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanorningen utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. 
- före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan m förnyelse av gravrätten
- Anmäla ny gravrättsinnehavare.