Foto: Magnus Aronsson/IKON

Barn och ungdomsverksamhet på Berggården

Nyhet Publicerad Ändrad

Här finns information om Öppen förskola och "efter skolan" gruppernas anmälningsformulär. På Berggården finns verksamheter för barn och ungdom 0-18 år.

Öppna förskolan och småbarnsrytmik

på Berggården i Hagfors. Ingen föranmälan krävs.

En grupp ungdomar håller om varandra i en ring.

Ungdomskvällar

Tisdagar och torsdagar kl 18.00-22.00 på Berggården, för åk 7-9 och gymnasium. Anmälan krävs! Start vecka 36

Efter skolan grupper

Efter skolan grupper på  Berggården  HT 2022/VT2023

Till dessa grupperna anmäler man sig på höstterminen och deltar i ett läsår.

Uppstart 12 september

Ojämna veckor

Måndag åk F-3 kl 13.00-15.30

Måndag åk 4-6, häng på övervåningen kl 15-16, verksamhet 16-18.30

I varje grupp startar vi alltid med en liten samling med andakt. 
Alla grupper bjuds på mellanmål.
I de yngre grupperna läser vi ur barnens bibel och har varje vecka ett pysseltema och i de äldre grupperna samtalar vi om livet som tonåring och livet i stort. 

I båda grupperna umgås vi, fikar, spelar spel, pysslar, lagar mat och mycket mera.   

 

 

 

 

 

Formulär för anmälan

Nedan fyller du i barnets person-och kontaktuppgifter:

Nedan fyller du i vårdnadshavares person-och kontaktuppgifter

Godkännande och samtycke till publicering Vi ber er som vårdnadshavare att samtala med ert barn och fylla i nedan om ni samtycker till publice-ring av bilder på barnet i Hagfors pastorats medier. Det är helt frivilligt att godkänna/samtycka eller inte godkänna/samtycka till nedanstående typer av publicering, och ni kan ändra er när som helst. Det påverkar heller inte ert barns deltagande i verksamheten om ni inte godkänner/samtycker.

EXTERN WEBBPLATS: Nedan gör du ett val om bild på ditt barn eller barnets namn publiceras på Hagfors pastorats externa webbplats. www.svenskakyrkan.se/hagfors Om du godkänner intygar du även att barnet är underrättad om detta och accepterar att bilder får publiceras. Du är medveten om att om webbplatsen har utgivningsbevis eller om publiceringen görs med journalistiska ändamål behöver inte Hagfors pastorat ditt godkännande, men ditt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering.

SOCIALA MEDIER: Nedan gör du ett val om samtycke till att bild på ditt barn publiceras i Hagfors pastorats sociala medier (Facebook: Hagfors pastorat,Hagfors pastorats barn, familj och ungdomsverksamhet. Instagram: berggardenhagfors, svenskakyrkanhagfors ). Om du samtycker intygar du även att barnet är underrättad och accepterar detta. Men mitt ställningstagande kommer att tas i beaktning innan eventuell publicering.

Nedan gör du ett val om samtycke gällande att ditt barns namn samt bild och film på dittt barn publiceras i Hagfors pastorats marknadsföringsmaterial (t.ex. på bloggar, webbplatser, sociala medier eller i tryckmaterial). Om du samtycker intygar du även att ditt barn är underrättad och att barnet accepterar att namnet får publiceras.

GODKÄNNANDE AV RESOR VID AKTIVITET