Foto: Jim Elfström/IKON

Beslutade kollekter

Nyhet Publicerad Ändrad

Här nedan visas beslutade kollekter.

Beslutade församlingskollekter VT- 2018.

Hagfors-Gustav Adolfs församling:

18.8 Rådgivning av Karlstads jurister, i samarbete med stadsmissionen i Karlstad. 
16.9 Nätet- Frivillighetscentralen i Hagfors.
7.10 Världens barn
28.10 Friends mot mobbning
4.11 Mind
25.11 Open Doors
9.12 Svenska kyrkans internationella arbete
23.12 Soppköket i Blinkenbergskyrkan
24.12 Duvkullan, Kvinnojouren
25.12 Nattvandrarna 

N. Råda- Sunnemo församling:

24/6 Attention - Värmland. 
8/7 Språkcaféet i Hagfors pastorat
29/7 Soppköket, Blinkenbergskyrkan
5/8 Attention - Värmland
19/8 Pastoratets ungdomssatsning
16/9 Credo
7/10 Kvinnojouren Duvkullan
28/10 Nattvandrarna Hagfors
4/11 Furuboda
25/11 Soppköket, Blinkenbergskyrkan
9/12 Kvinnojouren, Duvkullan
23/12 Attention - Värmland
25/12 Världens barn