Begravningsverksamhet -Kyrkogårdsförvaltning

Här finns information från kyrkogårdsförvaltningen, begravningsverksamhet och om våra kyrkogårdar, skötsel och service. Vi handhar begravningsverksamhet och skötselservice i Hagfors, Norra Råda, Gustav Adolf och Sunnemo.

Kontaktuppgifter till Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Våra öppetider och telefontider är: 
Måndagar 9.30-11.00
Tisdagar 13.30-15.00
Onsdagar 9.30-11.00

Telefon 0563-14500

Besöksadress: Kyrkogårdsvägen 2 Hagfors
Du kan också maila ditt ärende till  hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se

Brev skickas till: 
Kyrkogårdsförvaltningen
Uddeholmsvägen 2 
68330 Hagfors

Foto av ingången till urngravskvarteret på Sunnemo kyrkogråd. På bilden syns en fontän innanför en grönskande thujallé
Foto: Madeleine Ljunglöf

Begravning i corona tid

För att förhindra smittspridning behöver vi anpassa begravningsgudstjänsten. Vi hjälper dig att utforma en begravning som både är fin och meningsfull och som kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen och ge er ett värdigt avslut.

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare.

Vi uppdaterar gravregistren och grönskyltar de gravar som saknar aktuella uppgifter.

Gravskötsel och service

Här finns information om priser och vad som ingår i ett gravskötselavtal.

Begravning

När sorgen kommer, plötsligt eller väntat, är det många tankar som dyker upp. Det är till en god hjälp att försöka ta det så lugnt som möjligt och fundera över hur man vill ha det vid begravningen. Det finns stora möjligheter att själv vara med och utforma begravningsgudstjänsten.

Grav och minnesplatser

I Hagfors pastorat erbjuder vi idag fyra olika begravningsskick.

En vit urna står på en gravplats.

Urnnedsättning i grav eller askgravlund

När askan/urnan efter er närstående har kommit till oss på kyrkogårdsförvaltningen, skickar vi ut ett meddelande till den som är angiven som närmast anhörig att det nu går bra att boka tid för gravsättning.

Information om gravrätt och att vara gravrättsinnehavare

Gravregister skall föras av den som förvaltar en allmän begravningsplats.  Det är bara de som är antecknade som innehavare i gravregistret som kan utöva gravrätten, och till gravrätten finns både rättigheter och skyldigheter:

Provtryckning av gravstenar

Löpande provtryckning av gravstenar på våra kyrkogårdar har skett under 2019, och berörda gravrättsinnehavare har blivit meddelade. De gravstenar som efter uppmaning inte åtgärdas kommer att läggas ner.

Foto av ingången till urngravskvarteret på Sunnemo kyrkogråd. På bilden syns en fontän innanför en grönskande thujallé

Bevarandeplan för kyrkogårdarna i Hagfors pastorat, 2020

Inventering och text: Lina Rosell, Antikvarietjänst Eld & Forsberg AB Foto där inte annat anges: Lina Rosell, Antikvarietjänst Eld & Forsberg AB.