Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

 Kontaktuppgifter


Församlingsexpedition i Hagfors: Öppettider: måndagar & onsdagar kl. 10.00-12.00
Telefontid: torsdag kl 13.00-15.00 

växel: 0563-540 530
epost: hagfors.pastorat@svenskakyrkan.se


Kyrkogårdsförvaltningen 
Öppetider:Månd och onsdag kl 9.30-11.00 Tisdag kl 13,30-15,00.
Telefon 0563-14500, tider: månd&onsd 9.30-11.00; tisd 13.30-15.00 
epost: hagforspastorat.kgf@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud

Data skyddombud: Erika Malmberg 

Telefonnummer: 072-549 64 34

Mailadress: dataskyddsombud@intechrity.se

Kyrkoherde:

Präster: 

Diakoni:

Musiker:

Barn och ungdomsverksamhet: 

Församlingsexpedition/Administration:

Kyrkogårdsförvaltning & Fastighet