Foto: Peter Ebbesson/IKON

Gudstjänst

I Hagfors pastorat hålls i regel två gudstjänster varje söndag i några av våra kyrkor. I vår kalender ser du i vilken kyrka och vid vilken tid som gudstjänsterna hålls.

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Gudstjänsten gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Den ger uttryck för hur Jesus såg den människa som behövde få mod och hopp tillbaka. Hur han öppnade Guds rike för alla, så att de kunde leva i sin vardag.

Kristen gudstjänst
En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer läsning ur bibelntolkning av vad bibelordet betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektion, lovsång till Gud, och bön. Ofta firas också nattvard.

Söndagen är den stora gudstjänstdagen, som i kyrkans historia räknas som den första dagen, skapelsen omvandlingen av mörkret till ljus, också dagen då Kristus uppstod från döden. Söndagens gudstjänst ger kraft åt vår fortsatta vecka.

Måltiden viktig
Redan tidigt i den kristna historien tog sig berättelsen om Jesus uttryck i att man åt tillsammans. Det var den handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett heligt skeende och inte bara en minnesmåltid. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta. I måltiden blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. I nattvardsmåltiden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om evigt liv är närvarande och vi sänds ut i vardagen med ny kraft. Alla döpta är välkommna att delta i nattvarden.

Gudstjänst i alla församlingar
I Svenska kyrkans församlingar firas gudstjänst varje söndag. Men ofta förekommer gudstjänster också andra dagar i veckan. Du kan hitta vilka gudstjänster som firas i någon kyrka nära där du bor i veckans predikoturer. De publiceras ofta i någon lokaltidning men många församlingar hittar du också på webben. 

Öppen för alla
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovant om du är ovan gudstjänstfirare. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses på gudstjänst!

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.