Foto: Madelen Zander/IKON

Diakoni

Diakoni har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det är den kristna församlingens livsstil och är därför något som präglar hela kyrkans arbete. Svenska kyrkan hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

Vi möter dig i livets svåra stunder och erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Vid behov gör vi även hembesök. 

Vi för inte journal eller något register. 

Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.
Tveka inte att kontakta oss!