Någon håller upp en visselpipa. Ett ansikte syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson/ Ikon

Visselblåsartjänst för din trygghet

Inom Svenska kyrkan Hägersten vill vi att alla ska vara trygga att rapportera missförhållanden inom organisationen. Därför tillhandahåller vi en visselblåsartjänst via företaget Lantero. Här kan du påtala brister anonymt.

Rapportera missförhållanden här

Skapa en anmälan via Lanteros visselblåsartjänst. Klicka på länken eller följ de rekommenderade anvisningarna för din anonymitet nedan.

Gå till rapporteringssidan här

För att garantera din anonymitet, gör följande:

  • Visselblåsartjänsten finns på följande adress: https://lantero.report/hagerstensforsamling. Kopiera och klistra in adressen i din webbläsare, istället för att klicka på länken.
  • Använd en dator, telefon eller surfplatta utanför Svenska kyrkan Hägerstens nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

Så här behandlas din anmälan

Lanteros visselblåsartjänst är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Alla ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen i Svenska kyrkan Hägersten med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Ladda ner Svenska kyrkan Hägerstens policy för visselblåsning

Läs mer om Svenska kyrkan Hägersten

Vad vill vi åstadkomma?

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en viktig del i människors liv. Med ett stort engagemang för medmänniskan och skapelsen. Här kan du läsa mer om oss.